0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 245 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tinh tế Chiến Thần chịu khổ phản bội, trước khi chết dùng cuối cùng lực lượng đem nữ nhi duy nhất Viên Viên tiễn đi, cùng người phản bội đồng quy vu tận.

Tinh tế bé con Viên Viên xuyên thành niên đại văn đoàn sủng tiểu đường muội, cùng trói định tinh tế học tập hệ thống.

Cá ướp muối bé con vì cứu ba ba, bắt đầu học tập con đường.

Nàng học học, thành quốc gia nghiên cứu viên, người nhà cũng đều thành lão đại.