0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 172 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thân là trong văn niên đại pháo hôi làm tinh nữ phụ, nhất định không thể thiếu không được chết già gọi người đáng tiếc đáng buồn kết cục.

Nhưng là ngượng ngùng, bản thân đến.

Nhìn xem trước mắt cái này dáng người cao ngất như tùng, mắt phượng, mũi cao, mặc kệ là mặt vẫn là dáng người, đều hoàn toàn chiếu nàng thẩm mỹ nam nhân.

Bạch Nguyệt Quý: Phải cấp nàng hàng trí thành cái dạng gì, mới có thể nhường nàng từ bỏ nam nhân như vậy gấp gáp đi gọi người chà đạp?

Sau này có người hỏi: Gả cho này ở nông thôn người quê mùa, ngươi hối hận sao?

Bạch Nguyệt Quý: Có sao nói vậy, nhà có thô hán là thật sự ngọt ~