0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 389 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Làm thập niên 70 sinh trưởng ở địa phương người một nhà, Bì gia người bình thường mang theo điểm bất đồng

Bì ba thường xuyên cùng đại đội trưởng tranh cãi, cuối cùng xà thành đại đội trưởng

Bì mụ thường xuyên cùng phụ nữ chủ nhiệm tranh cãi, cuối cùng xà thành phụ nữ chủ nhiệm

Bì tỷ thường xuyên cùng trong thôn nuôi heo đại thẩm tranh cãi, cuối cùng xà thành làng trên xóm dưới nuôi heo tiểu cừ khôi

Bì ca thường xuyên cùng trong thôn giáo viên tranh cãi, cuối cùng đem mình xà thành công xã tiếng tăm lừng lẫy dạy học tiểu cừ khôi

Bì Tiểu Tiểu thường xuyên cùng trong nhà người tranh cãi, đem mình xà thành trong nhà không ngốc đầu lên được tiểu phế vật.