0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 241 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Năm 1991, Triệu Hướng Vãn thi được Tương Tỉnh công an đại học.

Đêm khuya tiếng đập cửa, đem nàng cuốn vào nhất đoạn gia đình cẩu huyết nội dung cốt truyện.

Mười một tuổi dưỡng nữ Mai Mai làm mất muội muội.

Mẫu thân gần như sụp đổ: Ngươi nói! Đem bảo bảo ném nơi nào?

Mai Mai bi thương khóc: Ta không phải cố ý, ta không nhớ rõ.

Tất cả mọi người khuyên: Mai Mai vẫn còn con nít, đừng ép nàng.

Triệu Hướng Vãn lại nhân gian thanh tỉnh: Nàng đang nói dối.

Giúp tìm về mất đi hài tử, người khác tán thưởng: Thông qua biểu tình nhìn thấu nói dối? Thật lợi hại!

Chỉ có Triệu Hướng Vãn biết, nàng có thuật đọc tâm.