0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 52 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lửa, càng đốt càng vượng, truyền lửa người càng đến càng nhiều.

Băng tuyết bao trùm phía dưới mặt đất, cự long theo trong dung nham thức tỉnh, Tinh Linh ở trên ma cốc nhảy múa, còn có nấm vui vẻ chạy nhanh.

Giờ khắc này.

Russell · Mycena giơ lên trong tay thiêu đốt chi kiếm, lấy Long kỵ sĩ chi danh, lên ngôi hỏa diễm chi vương.

. . .

Rồng cùng Tinh Linh lại khởi hành, lần này, tại băng thiên tuyết địa làm ruộng!

Bạch Vũ hàm 2024 dốc hết tâm huyết chi tác, kính thỉnh quan sát!