0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 161 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cố Thần xuyên qua đến tu tiên thế giới, không có linh cốt hắn căn bản là không có cách tu luyện.

Vốn cho rằng chỉ có thể không có tiếng tăm gì này cuối đời, nhưng là hệ thống có lẽ sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. . .

Bởi vì hệ thống đặc thù, người khác đều là cẩu thành đại đạo, mà Cố Thần lại đang tìm kiếm lớn nhất con đường thành cường giả trên càng chạy càng xa. . .

Nhiều năm sau một câu “Đạo hữu xin dừng bước” khiến người ta không lạnh mà dậy.

Cố Thần: Kỳ thật ta có lúc cũng sẽ hô một câu “Tiên tử xin dừng bước!”

Hạ giới: Tổ tông ngươi đi thượng giới hô đi! Chúng ta nơi này ngươi đã vô địch. . .

Tiên giới: Là ai nhường hắn đi lên? Chúng ta cũng chịu không được a!