0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 670 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thằng xui xẻo Tô Khởi bắt đầu thức tỉnh hệ thống, vốn cho rằng muốn vô địch.

Vốn không muốn xuyên qua hắn bởi vì khí vận quá thấp bị cưỡng chế xuyên qua.

“Kinh qua hệ thống ngăn cơn sóng dữ, thành công đem kí chủ từ sớm định ra đê võ thế giới thoát ly, nhưng nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, rơi vào tu tiên thế giới!”

Sau đó hệ thống liền hỏng mất.

Tin tức tốt duy nhất: “Bởi vì hệ thống bug thu hoạch được trường sinh thể.”

“Ta muốn điểm đầy khí vận. . .”

“Ta muốn cẩu đến vô địch thiên hạ!”