0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 25 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Huyền xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, sờ soạng lần mò nhiều năm, cuối cùng trở thành vì nhất tộc chi trưởng.

Thế mà không nghĩ tới, lại không lâu sau tao ngộ diệt tộc chi họa.

Ngay tại sinh tử tồn vong thời khắc, trói chặt tối cường rút thưởng hệ thống.

Bắt đầu thì rút đến Tiên Vương lên thẳng thẻ, một chốt lên thẳng Tiên Vương, đương thế vô địch, nghiền ép hết thảy địch nhân.

Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu.

Max cấp ngộ tính!

Vô thượng tiên kinh!

Tuyệt đỉnh tiên khí!

Vô số thần vật!

Không thiếu gì cả!

Cứ như vậy. Tô Huyền chỉ huy gia tộc, một đường bão táp, một đường nghiền ép, đăng lâm chí cao chi đỉnh, vô địch chư thiên vạn giới!