0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 31 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đến muộn nhiều năm kim thủ chỉ chung quy là thượng tuyến .

Đây là một cái có người tu hành thế giới.

Một tòa thần bí đảo nhỏ, một gốc thần kỳ tiểu thụ, để trùng sinh tại thế giới song song mọc lên như rừng cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong mộng tưởng, không còn chỉ là một cái hư ảo bọt nước.

“Cái gì? Ngươi nói người tu hành thức tỉnh dị năng là phóng lên trời đối với tu hành giả ban ân?”

“Chờ một chút, chờ ta ăn trong tay dị năng quả, thức tỉnh cái dị năng lại nói chuyện với ngươi……”