0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 39 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Phàm xuyên việt mà đến, kích hoạt chư thiên triệu hoán hệ thống, bắt đầu liền thu hoạch được Tiên Vương tu vi!

Tại cái này thiên kiêu mệnh như tờ giấy, yêu nghiệt khắp nơi trên đất đi sáng chói đại thế, Trần Phàm một tay chế tạo ra một cái vạn cổ bất diệt bất hủ đạo thống. . .

“Chúc mừng kí chủ thành công khai mở tông môn, khen thưởng Tiên Vương binh một kiện!”

“Chúc mừng kí chủ thành công chiêu thu đệ tử, khen thưởng Ngộ Đạo Trà Thụ một gốc!”

“Chúc mừng kí chủ thành công hủy diệt xâm phạm thế lực, khen thưởng triệu hoán thẻ một tấm!”

Từ đó, một cái tên là 【 Tiên Môn 】 bất hủ đạo thống từ từ bay lên! . . .