0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 677 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 trường sinh tu tiên 】 【 cẩu đến cực hạn 】 【 làm việc vững vàng 】 【 sát phạt quả đoán 】 【 không gái chủ nhanh tiết tấu sảng văn 】

Trần Thiên xuyên qua Tu Tiên Giới, bắt đầu chính là trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận.

Mà lại mỗi sống 100 năm, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một loại Thần cấp ban thưởng.

Tỉ như: Toàn hệ tu tiên kỹ nghệ, Thần cấp chứa đựng không gian, Thần cấp thân ngoại hóa thân chờ.

Sau đó, Trần Thiên hiểu.

Tu tiên, chỉ cần cẩu ở hảo hảo còn sống, liền có thể vô địch!

Từ nay về sau, một cái đem vững vàng thuyết minh đến cực hạn max cấp lão Lục xuất hiện.

Báo thù không cách đêm?

Thật có lỗi, ta Trần Thiên báo thù, trăm ngàn năm không muộn.

Tiên duyên hiện thế, cướp được chính là kiếm được?

Các ngươi đi thôi , chờ các ngươi già, đều là ta.

Tiên tử hồng nhan kiều diễm, song túc song phi là vì giai thoại?

Tốt cái lông gà, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, yêu đương chó đều không nói.

“Các ngươi đối trường sinh treo ép lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả.” —— Trần Thiên.

【 giới thiệu vắn tắt bất lực, mời dời bước chính văn 】