0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 273 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lại tên « mạnh kinh động đại đạo, Hồng Hoang bắt đầu chinh phục chư thiên »

“Hệ thống vừa kích hoạt, ta trực tiếp liền vô địch?”

Ân Tử Thành xuyên qua Hồng Hoang, thành lập Đại Thương, thẳng đến Phong Thần tiến đến, hắn chờ thời sáu trăm năm hệ thống rốt cục kích hoạt.

Từ đó, Chư Thánh kinh hãi phát hiện, bọn hắn coi là sâu kiến yếu đuối trong nhân tộc, vậy mà quật khởi một cái lực áp Thiên Đạo, liền ngay cả đại đạo đều muốn nể tình vô thượng gia tộc!

Làm có một ngày, Ân Tử Thành bước ra Hồng Hoang, mênh mông hỗn độn, vô tận vũ trụ, toàn đều vì thế mà chấn động!

Chư thiên vạn giới, bất luận Tiên Đế, Đạo Tổ, chúa tể, hay là Hồng Mông khống chế, toàn đều hóa thành Ân Tử Thành đạp vào chí cao đá đặt chân!