0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 2.5K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hiệu trưởng: Gellert Grindelwald

(hiệp hội cải cách phù thủy hội trưởng, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp một ma pháp sư)

Đưa Shawn · Wallop tiên sinh.

Chúc mừng, ngài đã được phép ở Nurmengard ma pháp trường học học tập. Theo tin kèm theo cần thiết sách cùng trang bị bảng danh mục.

Học kỳ định ở ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu, thỉnh ở ngày 31 tháng 7 trước gửi về ngài trả lời.

Phó hiệu trưởng (nữ)

Vita · Rosier

Thân ái

Nhìn mình thu được thứ hai phong ma pháp trường học thư thông báo trúng tuyển, Shawn rơi vào trầm tư. . .

Cái này thế giới phép thuật, có vấn đề lớn. . .