0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 55 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lấy siêu phàm làm cơ sở, lấy danh sách làm khung giá, nhóm lửa Nguyên lực, phun ra ra nguyên năng sương xám.

Hơi nước tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ kỷ nguyên!

Bóng tối cùng sóng ngầm chỗ sâu.

Vô số tham lam, vặn vẹo, ô nhiễm, nhiễu sóng ánh mắt, đều tại mơ ước cái này oanh minh thế giới mới.

Thế giới bắt đầu trở nên náo nhiệt!

Mà cái nào đó Vu sư, thì là lặng yên không một tiếng động cẩu trong góc.

“Ta thích phát dục!”

“Kia, những này ma vương đầu lâu, Tà Thần hài cốt là chuyện gì xảy ra?”

“Ta nói, ta thích phát dục, đây chính là ảnh hưởng ta phát dục kết quả!”