0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 113 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Vũ xuyên việt, đột nhiên đạt được một cái hợp thành cột, thế gian vạn vật, đồng đều có thể hợp thành!

Vô luận là cái gì, rơi vào Tô Vũ trong tay, đều có thể biến thành hiếm thấy trân bảo!

Tại Tô Vũ trong tay, chỉ cần đồ vật đầy đủ, dao phay đều có thể biến thành Đồ Long bảo đao.

Phổ thông giấy trắng hợp thành ra Hồng Mông kim quyển.

Phổ thông quần áo hợp thành ra Phiêu Miểu tiên y.

Phổ thông Khí Huyết đan hợp thành ra Cửu Chuyển Kim Đan.

Bất luận cái gì đồ vật, tại hợp thành cột dưới, đều có thể biến thành vô số người chạy theo như vịt bảo bối!