0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 144 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cao võ dị thú thế giới, địa hạ thành mang muội bắt đầu.

Vũ trụ giả định, theo mô phỏng nhân sinh bắt đầu vô địch!

Tại tiên hiệp thế giới tu tiên, tu luyện tinh thần hồn phách.

Tại cao võ thế giới luyện võ, rèn luyện nhục thân khí huyết.

Tại sách phật thế giới đọc sách, chọn đọc vận thế giận nói.

Tại vu cổ thế giới đãng ma, mài mòn cơ vòng cơ…

Luyện tinh thần, bổ khí huyết, tăng khí vận, thêm dị năng!

Hiệp cốt nhu tình, vương hầu thà loại hồ?

Tiên phong thần vận, công tử xin vui lòng nhận ~

[ chậm nhiệt hình + kéo dài thoải mái + không đứt chương + không độc điểm + hoành đại thế giới ]

[ yên tâm hưởng dụng, không vui chớ phun ]