0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 180 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 thần hào 】+ 【 trực tiếp khen thưởng 】+ 【 nhiều nữ 】+ 【 thường ngày 】

Chẳng làm nên trò trống gì nghèo điểu ti, ngoài ý muốn thu hoạch được đại oan chủng hệ thống.

Chỉ cần cho mỹ nữ tiêu phí liền có thể đạt được hoàn lại.

Đối mặt người mặc JK xinh đẹp giáo hoa.

Nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ loli võng hồng.

Gợi cảm mê người xinh đẹp quả phụ.

Thiên kiều bá mị đang hồng nữ tinh.

Dương Phàm biểu thị: “Các ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ? Cái nào cán bộ trải qua được dạng này khảo nghiệm! ! ?”

Hắn có thể làm chính là dùng tiền nện, dùng sức nện. . .

Dương Phàm: “Ta liền muốn cho các nàng một ngôi nhà, ta có lỗi gì?”

Từ đây nghèo điểu ti nghịch tập trở thành hải thần.