0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 246 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tác giả: Tiến Bình

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Giới thiệu:

Ta đang là đại chư thiên có sức mạnh mạnh nhất vũ trụ không ai đánh lại, các kẻ địch bạn bè đều bị ta giết để ngồi lên chiếc ghế chư thiên này và cô đơn 1 mình giữa vũ trụ không ai trò chuyện, thế là ta quyết định phá hủy ghế chư thiên và kết thúc cuộc đời mình và xuyên không đến vũ trụ đứng bét nhất vũ trụ và con đường quay lại người đứng đầu vũ trụ.

Gồm 4 vũ trụ khác nhau

Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn

Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh

Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần,Đại hoàng cảnh,Vực thần

Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương,Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.

Tiên vực: Chí tôn —–> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.