0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 508 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Người tại Vĩnh Sinh đại giới, xuyên qua chư thiên vạn giới.

Già Thiên – Hoàn Mỹ, Tiên Nghịch Cầu Ma.

Phật Bản Mãng Hoang, Thôn Phệ Tinh Không.

Chư thiên vạn giới ai là tôn, một đạo càng so một đạo mạnh mẽ.