0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 51 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua comic thế giới, biến thành một vị Địa Ngục lãnh chúa, thiên tân vạn khổ tiến vào Địa Cầu hậu, hắn chỉ có hai cái mục tiêu, một là hưởng thụ nhân sinh, hai là khế ước nhân loại linh hồn, đem Mỹ biến thành nhà mình sản nghiệp