0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 58 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từ Ninh xuyên qua đến yêu ma quỷ dị cộng sinh huyền huyễn thế giới.

Trở thành Hội Sơn thành một nho nhỏ bộ khoái.

Đã thức tỉnh dung hợp công pháp kim thủ chỉ, có thể đem phổ thông đê giai công pháp, dung hợp tiến hóa thành thích hợp nhất tu luyện cao giai công pháp.

Ba môn Hoàng cấp đê giai công pháp tiến hóa thành Huyền cấp trung giai công pháp « Lục Hợp Phong Lôi Quyền », nhưng minh ngộ phong lôi chi ý, ra quyền ở giữa phong lôi trợ lực.

Ba môn Hoàng giai võ kỹ cấp thấp tiến hóa thành Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ « Hồn Nhiên Bạo Khí Quyết », mở ra bạo khí tư thái, đề cao mạnh tốc độ cùng thực lực.

Ba môn Thiên giai võ kỹ dung hợp thành thần cấp võ kỹ « Hồng Hoang Vĩnh Tịch ». . .