0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 668 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

—— kiểm tra đến mẫu thể. . .

1, có thể lựa chọn tiêu hao 10 năm thọ mệnh cường hóa dòng dõi, thai nghén cực phẩm linh căn.

2, có thể lựa chọn tiêu hao 50 năm thọ mệnh cường hóa dòng dõi, thai nghén linh căn.

3, có thể lựa chọn tiêu hao 250 năm thọ mệnh cường hóa dòng dõi, thai nghén thiên linh căn,

4, có thể lựa chọn tiêu hao 1000 năm thọ mệnh cường hóa dòng dõi, thai nghén âm linh căn.

5, có thể lựa chọn tiêu hao 5000 năm thọ mệnh cường hóa dòng dõi, thai nghén dương linh căn.

6, có thể lựa chọn tiêu hao 10000 năm thọ mệnh cường hóa dòng dõi, thai nghén tiên linh căn.2