0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 43 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tà ma yêu túy loạn thế gian, thần tố như rừng trấn non sông.

Tại trong thời đại toàn dân kính thần này, học sinh lớp 11 Lục Nhiên, kính tới một tôn sinh linh thần bí.

Đến tận đây,

Nhân gian nhiều một vị mạn lãng tín đồ.

Thần cản giết ma, thao tác rất tao, riêng một ngọn cờ, kỹ pháp loạn tú. . .

Nhưng Lục Nhiên biết rõ, chính mình thật là một tên tín đồ thành tín tốt!

Cố sự,

Muốn từ một tràng cũ kỹ lầu cư dân nói về. . .