0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 411 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thêm cái ban lại xuyên qua đến Hokage thế giới không nói, còn trở thành Uchiha một thành viên.

Lúc này Hokage thế giới, lần thứ ba Ninja đại chiến đã kết thúc, thậm chí Kyuubi chi dạ đều đã qua mấy năm.

Nếu như Hiko nhớ không lầm, khoảng cách này Uchiha diệt tộc chi dạ, không xa nha!

Mà bây giờ, thôn đối Uchiha hoài nghi cùng phòng bị cũng đã đạt đến đỉnh phong.

Mắt thấy khoảng cách Uchiha diệt tộc chi dạ thời gian càng ngày càng gần, nếu như không hề làm gì, Uchiha vận mệnh, vẫn như cũ sẽ đi hướng diệt vong.

Đây quả thực là tử vong bắt đầu!

Sinh tử tồn vong, lửa sém lông mày!

Vì mình, vì Uchiha, Hiko quyết định phấn khởi phản kháng.

Cứu vớt Uchiha, từ tộc hội bên trên lật bàn bắt đầu.