0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 151 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Mục xuyên việt Đại Đường, lấy một phần thiên cổ Kỳ Văn khiếp sợ Triều Đình.

Quan lại cải cách, muối tinh đề luyện, chiến mã ba kiện xen chờ kỳ tư diệu tưởng, giúp đỡ Đại Đường nhảy một cái mà trở thành siêu cấp đại quốc.

Vốn xuất Tướng nhập Tướng, lại gặp người hãm hại, bị buộc trốn tránh Đại Đường, viễn phó Thổ Phiên.

Mở ra mạnh nhất đánh dấu hệ thống, thu được trăm vạn hùng binh!

Hàng Thổ Phiên, chiến Đột Quyết, khiến vạn quốc triều chúc mừng!

Tần Mục phát thề báo thù rửa hận, suất trăm vạn đại quân quy đường.

Binh lâm Trường An, nhuộm máu sơn hà!

Lý Nhị: “Ông trời ơi, trẫm hối không nên cùng người này là địch a!”

Trưởng Tôn Vô Kỵ: “Người này lại khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể lưu!”

Truyện B.faloo, hơi nâng bi, triệu hoán ra full , não ít, đọc giải trí là chính, yêu cầu não to tranh luận lịch sử thì thôi không cần vào :)))