0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 45 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Thái Bạch huynh, ngươi vì sao phải ám sát hoàng đế?” Lý Thừa Càn hiếu kỳ nói.

“Tông tộc khinh người quá đáng, sửa lại ta hộ tịch, đoạt ta án đầu, còn đoạt ta tài nguyên, ta nhất định phải cho bọn hắn kiến thức một cái cái gì gọi là ” cửu tộc tiêu tiêu vui ” !”

Liễu Văn Nhạc chỉ huy thiếu phủ giám đại tượng thủ xoa sàng nỏ, thử nghiệm như thế nào đạt đến có thể chuẩn xác không sai đem long liễn đánh nát hiệu quả.

“Tần thế bá, cám ơn gào, ngươi tìm thợ thủ công xác thực có chút đồ vật, nhìn xem đây dây cung, nhìn xem đây bánh tâm sai, nhìn xem này đến tòa, hoàn mỹ a, đợi đến Lý Nhị đi ra thời điểm. . . Thành công, dễ như trở bàn tay!”

“Không cần cám ơn.”

Lý Thế Dân mặt đen lên, biểu lộ cứng ngắc.

Vây xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối và một đám đại lão, nhao nhao muốn nói lại thôi, lâm vào trầm mặc. . .

. . .

“Bệ hạ, 21 họa sinh, tuyệt đối không phải thần!”

“Thần ban đầu tuổi trẻ khinh cuồng, thần sớm đã hối cải để làm người mới!”

“Mặc dù thiên hạ có phản bội mình giai cấp người! Thần phát thề, thần không phải loại này người!”

“Bệ hạ, thần nói rất rõ ràng, để người thiên hạ người người đọc sách, liền không có người tạo phản! Tư bản chủ nghĩa càng là đơn thuần tăng cường Đại Đường quốc lực! Thần như vậy chút năm cẩn trọng, làm ra tất cả cũng là vì Đại Đường, vì bệ hạ, không nghĩ tới. . . Thần, xin hài cốt !”