0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 272 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giới thiệu vắn tắt: Ta sư huynh làm sao đến chỗ nào đều có thể tìm mới bạn gái.

Ghi chú:

Đầu tiên không phải sảng văn không phải vô địch văn.

Tiếp theo, không phải tất cả nhân vật nữ sắc đều là hậu cung một trong.

Sau đó, bài này càng khuynh hướng thường ngày một điểm.