0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 105 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nguyên Võ đại lục, thực lực vi tôn.

Xa xưa trước, Nguyên Võ đại lục bạo phát kinh thiên đại chiến, dẫn đến thiên địa dị biến, đông đảo vô thượng thế lực ào ào ẩn thế không ra.

Nguyệt thị nhất tộc lực lượng mới xuất hiện, chiếm cứ Cửu Châu chi địa thành lập Đại Tần hoàng triều, uy áp thiên hạ.

Cho đến hiện nay Tần Hoàng, ngu ngốc vô đạo, bách tính dân chúng lầm than, hư danh, Đại Tần hoàng triều bấp bênh.

Nguyệt Đông Lưu mang theo triệu hoán hệ thống xuyên việt mà đến, trở thành Đại Tần hoàng triều thập bát hoàng tử, bắt đầu triệu hoán Tào Chính Thuần.