0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 163 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lăng Thần bắt đầu liền bị tiểu tiên nữ vu oan tàu điện ngầm chụp lén, cuối cùng thức tỉnh siêu cấp tà tu hệ thống.

Ai dám lưới bạo ta ta liền để ai cát, nhẹ nhất đều là táng gia bại sản!

Cái gì? Ngươi nói ngươi là giáo hoa. Không có ý tứ, ngươi chỉ cần lưới bạo ta, ngươi liền phải cát!

Ngươi là tám mươi lão thái, muốn ta kính già yêu trẻ?

Trên vạn người cùng một chỗ lưới bạo ta, các ngươi thuyết pháp không trách chúng?

Không có ý tứ. . . Chỉ cần ai lưới bạo ta, bất kể là ai, mặc kệ có bao nhiêu người, chỉ cần chọc tới ta, tất cả đều đến cát!

Bởi vì ta là tà tu!

(sát phạt quả đoán, tuyệt không tất tất. )