0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 56 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Năm 1990, xuyên qua đến thế giới song song Đảo quốc, còn trở thành một nhà công ty game xã trưởng, đã hiểu rõ tương lai 30 năm hướng đi Aochigen không thể thất bại.

Nhưng là, một số năm sau. . .

Aochigen vẫn cứ không nghĩ thông một chuyện, ta rõ ràng làm nhiều như vậy trò chơi nổi bậc, chiến kỳ chi vương, khai sáng RTS, IP lớn người chế tạo, võng du thuỷ tổ. . . Nhưng vì cái gì mọi người cũng gọi ta galgame chi phụ?

Bị ép làm galgame thật sự không phải ta bản ý a!