0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.6K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Thần xuyên qua đến Huyền Huyễn Thế Giới, phát hiện mình thậm chí có bảy cái đẹp như thiên tiên tiên nữ sư tỷ.

Đại sư tỷ, Hồng Y Nữ Đế!

Nhị sư tỷ, Lãnh Diễm Kiếm Thần!

Tam sư tỷ, Phiếu Miểu Tiên Tử!

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Thất sư tỷ, Tuyệt Đại Thiên Kiêu!

Trời sinh chất thải Diệp Thần thức tỉnh rồi đánh dấu hệ thống, mỗi ngày Tiên Duyên Thánh Địa lén lút đánh dấu.

Diệp Thần: “Ta muốn lặng lẽ đánh dấu, sau đó kinh diễm tất cả mọi người!”