0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 721 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

〔 không có nữ chính + không phải vô địch + nhẹ nhõm + làm ruộng + đào quáng + câu cá + không có gì có thể tăng thêm 〕

Xuyên qua tu hành thế giới, thức tỉnh thiên đố chi tư, trở thành tông môn thiên tài.

Mấy năm sau:

Ngoại môn đệ tử: Quý sư huynh văn thành võ đức, chức chưởng môn hẳn là từ Quý sư huynh đến ngồi!

Nội môn đệ tử: Quý sư huynh chúng vọng sở quy, còn xin chưởng môn thối vị nhượng chức!

Chân truyền đệ tử: Ta không bằng Quý sư huynh!

Chấp sự trưởng lão: Lẽ ra như thế!

Có thể Quý Dương biểu thị, ta thật chỉ muốn đơn giản tại tông môn thụ cái phạt mà thôi.

Vì cái gì cứ như vậy khó?