0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 479 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chúc mừng ngươi thành công hố Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương ngã chó ăn X, khen thưởng tiên thiên mãn hồn lực!

Chúc mừng ngươi thành công hố Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương trúng Mạn Đà La Xà độc, ngươi thu được vạn năm hồn hoàn!

Chúc mừng ngươi thành công hố Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương bị Đường Hạo bạo đánh một trận, ngươi thu được vạn năm hồn cốt!

Chúc mừng ngươi thành công hố Ngọc Tiểu Cương. . .

Ngọc Tiểu Cương khóc chết: “Ngươi có thể hay không đổi thành hố người khác một hồi?”

Trương Thiên Vũ: “Yên tâm, các ngươi ai cũng chạy không được.”

Chúc mừng ngươi thành công hố Đường Tam. . .

Trương Thiên Vũ: Ta là cái phúc hậu người, tuyệt đối không làm hố người sự tình, đánh chết đều không làm!

A cái gì? Hố người liền có thể trở nên mạnh mẽ? Hố người liền có thể thành thần? !

Ta cho ngươi biết! Ta một đời quang minh lỗi lạc, bằng phẳng. . . Không diễn! Thật là thơm!