0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 24 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 sung sướng, ngược tam, vô địch văn! 】

Chư Cát Lam mang theo 【 Tình Tự Trị Hệ Thống 】, tại Đấu La xông ra hiển hách tiếng xấu!

Bởi vì hắn hồn kỹ quá trừu tượng, phong hào tới đều quỳ lấy khóc.

Trăm phần trăm tay không tiếp dao sắc: Tiểu ma cà bông cho gia quỳ!

Thánh Nhân Chi Nhãn: Trừng ai ai mang thai, sinh nở một giờ!

Căm hận nguyền rủa: Đánh ta sẽ tháo chạy, lại đánh liền đau bụng kinh!

. . .

Đường Tam: Gặp mặt trước quỳ xuống, đánh hắn liền đau bụng kinh! Người này có độc a? !

Đường Hạo: Cho nhi tử xuất khí đánh hắn một quyền, tháo chạy đến cả một đời không ngóc đầu lên được!

Chu Trúc Thanh: Lam đẹp trai như vậy, không rõ các ngươi tại sao muốn sợ?

Thiên Nhận Tuyết: Ngươi đã sớm xem thấu ta nữ nhi thân, còn cùng ta kề vai sát cánh?

Nào đó diễn viên quần chúng: Lam Ma quỷ tới, chạy mau a! ! !

. . .

PS: Fan hâm mộ nhóm 370404054;

PS: Sách cũ « Đấu La: Đoạt Đường Tam khí vận liền mạnh lên! » 90 vạn chữ cho điểm 9. 0, xin yên tâm dùng ăn!

Tiểu thuyết từ mấu chốt: Đấu La: Hồn kỹ quá trừu tượng, Đường Tam nước mắt chạy vội!