0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 83 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Mặc xuyên qua đấu phá thế giới, khóa lại nữ thần hảo cảm hệ thống, mỗi thu hoạch được nữ thần một phần hảo cảm, đều đem thu hoạch được hệ thống tương ứng hồi báo.

【 đinh, khóa lại nữ thần —— điệp! 】

【 đinh, hảo cảm +1, thu hoạch được nhất phẩm đan dược tụ lực hoàn một viên. Phát động dắt tay tăng thêm, thu hoạch được đốn ngộ thời gian một nén nhang. 】

Trần Mặc nhìn lấy nữ tử trước mắt, kinh ngạc nói: Đây không phải Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muội muội sao?