0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 20 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua đến đại lục Đấu Khí, một cái bình thường xã súc từ không quan trọng từng bước một đi đến Đấu Đế cố sự.

Không hệ thống, tiềm lực thấp, sẽ hợp lý an bài cơ duyên.

Tận lực làm đến đối nguyên tác nhân vật không thổi không đen.