0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(quyển sách vì là truyền thống lịch sử tưởng tượng văn, chậm tiết tấu, chậm nóng hình. )

Một năm này, hơn mười Châu phủ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào.

Một năm này, năm phiên trấn lớn cắt cứ, phiên vương làm loạn. . . .

Một năm này, Trương Vân Xuyên vào rừng làm cướp, trở thành Cửu Phong Sơn một tên đại sơn tặc.