0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 537 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không phải đơn nữ chính, không thích chợt tiến! 】

Kiếp trước cao cao tại thượng giáo hoa, đối ta hờ hững.

Sau khi sống lại, kích hoạt nhân viên hệ thống, giáo hoa mụ mụ vậy mà thành ta thiếp thân thư ký.

Thanh Đồng cấp thư ký, Bạch Ngân cấp thư ký. . . Giáo hoa mụ mụ Đại Sư cấp thư ký! Hắc hắc hắc …~