0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 548 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 não động thanh kỳ, cười vang vô địch 】

Tổng giám đốc cha: Ta rất A;

Mỹ nhân mẹ: Ta rất táp;

Bốn tuổi manh em bé nữ nhi: Phiền phức đều để nhường lối!

Bốn tuổi manh em bé mang theo tông môn chí bảo trở về đô thị, giây trời giây địa giây không khí! Niệm chú quyết, chơi phù lục, làm nghề y thuật, biết võ công, tiêu dao cười cười chưởng vừa ra, ai dám tranh phong!

Sư phó xuống núi, mang lệch;

Thiếu niên tuấn mỹ lang tới, mang lệch;

Nhỏ làm tinh thượng tuyến, bên người người đều bị mang lệch…