0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 52 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 sát phạt quyết đoán 】【 không áp cấp 】【 đánh nổ hết thảy 】

Năm đó, lâu la Sở Thanh, không cam tâm áo gai đi chân trần trong đám người làm phông nền, phất cờ hò reo; lúc này, ngàn năm đế quốc, trấn áp một phương tông môn, giang hồ quần hùng, long xà cùng lên!

Như thế, ta, Sở Thanh, muốn thiên nhai đạp tận công khanh xương, nội khố đốt thành cẩm tú bụi.