0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 51 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

phương đông huyền huyễn + hệ thống + tu luyện + cẩu nói + làm ruộng + trước võ đạo + hậu kỳ tu tiên + tâm ngoan thủ nạt

Xuyên qua trở thành một cái ngục tốt Lý trường sinh trói định đơn giản hoá hệ thống, cư nhiên có thể đem công pháp tu luyện đơn giản hoá thành hô hấp ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Hắn quyết định sống tạm tại thiên lao xem thế gian trăm thái, ở trong lịch sử tu luyện, chứng đạo trường sinh