0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 26 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Quyền thần Tạ Hàm Chi, tâm ngoan thủ lạt, giết người như ma.

Hắn lấy thanh quân trắc vì lấy cớ, huyết tẩy triều đình, trong tay mạng người không dưới vạn đầu.

Dân oán năm đạo chi hạ, hoàng đế bất đắc dĩ hạ ý chỉ, đem Tạ Hàm Chi lưu đày Lĩnh Nam.

Ngày xưa kẻ thù nghe tin mà đến, tranh nhau muốn cướp mua Tạ Hàm Chi mệnh.

Tạ Hàm Chi đã sớm biết, triều dã quét sạch thời điểm, chính là của hắn tử kỳ.

Áp giải phạm nhân xe chở tù ra kinh thành ngày ấy, ngục tốt đánh bóng đao, tính toán chém đầu của hắn đổi tiền thưởng.

Hắn vết thương đầy người, ngồi ở trong phong tuyết.

Nhắm mắt lại, thản nhiên chờ chết.

Có người lảo đảo mà đến, che trước mặt hắn.

Tống Căng cửa nát nhà tan thì là ác danh rõ ràng Tạ Hàm Chi cứu nàng một mạng.

Tạ Hàm Chi suy tàn thì mọi người tranh đoạt giẫm lên.

Tống Căng liền tự thỉnh gả cho, mang theo gương cùng tôi tớ hộ tống hắn đến Lĩnh Nam, bảo vệ Tạ Hàm Chi một mạng.