0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 115 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ôn Nịnh tăng ca chết đột ngột, xuyên thành trong một quyển tiểu thuyết vừa gả vào hào môn cô bé lọ lem.

Nguyên chủ hèn mọn yếu đuối, gả vào Kỳ gia sau mỗi một ngày đều qua phải cẩn thận cẩn thận, nơm nớp lo sợ lấy lòng mọi người, sống được lại mệt lại nghẹn khuất, so xã súc còn xã súc.

Ôn Nịnh chửi rủa: Mẹ thật xui, vốn đi làm liền phiền.

Nàng quay đầu, bình đẳng mang bay trong nội dung tác phẩm mỗi người.