0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 21 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xem như một tên yêu quý hòa bình, yêu thích làm ruộng sandbox người chơi, Trần Hi Di bày tỏ hắn cũng không phải là loại kia sẽ cho thế giới mang đến hỗn loạn đệ tứ thiên tai, hắn am hiểu dùng chân lý cùng tinh thần trọng nghĩa hóa địch nhân.

“Có chuyện cố gắng nói, trước tiên đem trên tay ngươi đại quy mô vũ khí sát thương thu lại, chuyện gì đều có thể thương lượng.” — cái nào đó chữ đỏ NPC sắp chết lời trăng trối.