0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 331 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngọa Long đi xa, Sở Phong chưa sinh, hắc ám thế lớn, ai có thể ngăn được?

“Lại khổ một khổ phượng sồ, bêu danh ta đến cõng!”

——by Ma Tổ

. . .

Vạn cổ biến sắc, tấm màn đen che trời.

Đây là một cái “Hèn hạ” người tha hương đi ngang Già Thiên cố sự.