0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 366 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thai xuyên nguyệt thực chi dạ, bị phê Thiên sát cô tinh.

Tạ Uyển đạo quan lớn lên, trở về đã mất song thân.

Ngoại có sài lang vòng tự, trong có ấu đệ gào khóc đòi ăn.

Còn có bất công tổ mẫu, một lòng chỉ tưởng đuổi nàng ra phủ.

Mỗ nam tử: “Đừng áp, nói điểm chính!”

“A.” Tạ Uyển mỉm cười: “Trọng điểm chính là, ta coi trọng người nào đó, từng bước vì mưu, từng chút, mượn hắn thế kiến gia nghiệp, mượn hắn tay tra chân tướng.”

Mỗ nam tử không làm: “Ngươi không phải hẳn là, rèn sắt khi còn nóng một lần đem ta bắt lấy?”

Tạ Uyển: “Không vội không vội, đã đến trong bát, thả lạnh lại ăn cũng không trọng yếu.”

Mỗ nam tử: “Vẫn là rất cấp bách.”

Tạ Uyển: . . .

P/S:

Các bạn đọc truyện nhớ:

❀Tặng Kẹo❀

❀Tặng Hoa❀

❀Đánh Giá❀

Để ta lấy động lực cv!