0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 373 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trọng sinh vì rách nát tông môn chi chủ, chỉ cần nhường hệ thống cảm thấy mở mày mở mặt liền có thể thu hoạch khen thưởng, sau đó — —

【 đinh! Kiểm tra đo lường đến kí chủ thực lực thấp, không xứng đôi một tông chi chủ thân phận, khen thưởng kí chủ Thánh Vương tu vi sử dụng thẻ một tấm! 】

【 đinh! Chúc mừng kí chủ cải tạo tông môn, làm đến tông môn biến thành động thiên phúc địa, hệ thống cảm thấy mở mày mở mặt, đưa cho ngài tới khen thưởng: Trăm vạn khối cực phẩm linh thạch! 】

【 đinh! Chúc mừng kí chủ đánh chết xâm phạm chi địch, hệ thống cảm thấy mở mày mở mặt, đưa cho ngài tới khen thưởng: Đế cấp hộ tông đại trận — — 《 Cửu Cung Bát Tiên Trận 》! 】

【 đinh! Chúc mừng kí chủ đem Cửu Vĩ Thiên Hồ thu làm sủng vật, hệ thống cảm thấy mở mày mở mặt, đưa cho ngài tới khen thưởng: Tiên Ma chiến thể! 】

【 đinh! Chúc mừng kí chủ thu đồ đệ thiên mệnh chi tử, hệ thống cảm thấy mở mày mở mặt, đưa cho ngài tới khen thưởng: Đạo cốt! 】!

【 đinh! Chúc mừng kí chủ. . . 】

Đột nhiên quay đầu, Trần Vũ đã thành vạn cổ cự đầu, thủ hạ còn có một đám kinh khủng đệ tử cùng thủ hạ!