0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 279 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương Trung đi tới dị thế giới, quấn vào thế giới này thế chiến.

Hắn lấy được ngoại quải là cái RTS một dạng quan sát góc nhìn, còn có thể nhìn thấy dưới trướng binh sĩ tầm mắt!

Thế là hắn quả quyết bắt đầu vi mô:

“Súng máy trận địa trái dời 5cm! Pháo chống tăng phóng ở bên phải trong rừng cây!”

Cứ như vậy ba năm qua đi , Vương Trung xem trong tay nguyên soái quyền trượng, nhìn lại một chút hoàng đế khâm sai sau lưng song đầu ưng kỳ.

“Tại cố hương của ta có câu cách ngôn, ‘ Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh ’, khâm sai đại nhân, ngươi cũng đã biết a?”