0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 151 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thân là một cái nội ứng bị Dị Vực Bất Hủ đưa đến Cửu Thiên, tay cầm An Lan Thương, là như thế nào một loại thể nghiệm?

Thu thập Kim Ngưu?

Thu thập chiến xa?

Thu thập Bất Hủ Thuẫn?

Sau đó tập hợp đủ bức vương sáo trang.

Mở ra vương miệt thị.

Hát bức vương ca.

Triệu hoán bức vương chân thân.

Một đường đánh vào Cửu Thiên, làm phế một bang tên khốn kiếp?

Tựa hồ. . . Cũng không phải là không thể được!