0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 33 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nhằng nhịt khắp nơi Harry Potter vũ trụ.

Làm vô số phiên bản, các loại tuyến thời gian nhân vật tụ hợp lại một nơi, sẽ phát sinh cái gì.

Ở cái này ma pháp lóng lánh thời đại, hết thảy đều sẽ không giống.

Yark: (▽ヘ▼#), nghe nói, ta là nhân vật chính